مجموعه باتری ها، بخش ضروری در اکثر منابع تغذیه از جمله سیستم های مخابراتی و ارتباطی هستند که بایستی در هر شرایطی توان پیوسته و پایدار را تامین نمایند. باتریها اکثرا در مکانهایی که در آن ایمنی و امنیت  ضروری است، کاربرد دارند. در این مکان ها بایستی توان، بدون وقفه حتی در صورت بروز خطای اساسی تامین گردد. بیمارستان ها، مراکز داده، سکوهای نفتی دور از ساحل، پروسه های صنعتی پیوسته و سیستم های اضطراری از جمله این موارد هستند.

برای اطمینان از سلامت باتری ها، اندازه گیری ولتاژ بی باری و امپدانس نمی تواند معیار مناسبی باشد. تست تخلیه باتری از طریق مقاومت صنعتی قبل از نصب، راه اندازی و بازرسی دوره ای می تواند معیار مناسبی از صحت باتری باشد و ضرورت یا عدم ضرورت تعویض باتری را تعیین نماید. علاوه بر  تست باتری ها، تعمیرات، انبارش و حفظ سیکل کاری مبدل های AC به DC می تواند دلیل دیگر تخلیه باتری ها و خازن های صنعتی باشد.

مزایای استفاده از مقاومت تستر و دشارژر باتری صنعتی

 • تعیین صحت باتری
 • دشارژ سریع باتری و خازن صنعتی بدون ایجاد آرک و آسیب به تجهیز
 • افزایش ایمنی پرسنل در هنگام تخلیه
 • کنترل بیشتر بر سرعت تخلیه
 • حفظ دمای کاری باتری به هنگام تخلیه

مشخصات اصلی مقاومت تستر و دشارژر باتری صنعتی

 • ولتاژ نامی
 • تعداد پله ها
 • مقاومت نامی هر پله
 • جریان تخلیه نامی (Discharging Current)
 • ظرفیت نامی باتری برحسب آمپر-ساعت (Rated Capacity)
 • نرخ تخلیه (C-Rate)

C-Rate = Discharging Current / Rated Capacity

باتری های صنعتی از اتصال سلولهای کوچکتر به هم دیگر ساخته می شود که در هنگام تخلیه، ولتاژ این  سلول ها و در نتیجه ولتاژ کلی باتری کاهش می یابد. نمونه ای از منحنی تخلیه یک سلول در گراف زیر آورده شده است.

جهت تخلیه و یا تست ایمن و سریع باتری عمدتا مقاومت به شکل چند پله ای طراحی می شود. برای   تعیین مقاومت نامی و جریان نامی هر پله بایستی نوع تخلیه (جریان ثابت یا توان ثابت) و ولتاژ نهایی باتری (عمق تخلیه) مشخص گردد.

Battery Discharger Datasheet

pdf

Battery Discharger Control Panel Datasheet

pdf
Tagged on: