تمامی تولیدات شرکت پارسان در واحد فنی با استفاده از به روز ترین نرم افزار های شبیه ساز کامپیوتری طراحی، مهندسی و ساخته می شوند. این واحد با بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص در زمینه مدلسازی و طراحی سه بعدی قادر است پاسخگوی نیاز مشتریان در تمام زمینه های مربوط به مقاومت های صنعتی باشد.

نرم افزارهای مورد استفاده در این واحد به شرح زیر می باشد:

  • نرم افزار تخصصی محاسبه مقاومت
  • نرم افزار های SolidWorks  و CATIA برای طراحی مکانیکی
  • نرم افزار های OpenFOAM و FLUENT برای محاسبات حرارتی و سیالاتی
  • نرم افزار AutoCad