تمامی تولیدات شرکت پارسان در واحد فنی با استفاده از به روز ترین نرم افزار های شبیه ساز کامپیوتری طراحی، مهندسی و ساخته می شوند. این واحد با بهره گیری از نیروهای مجرب که دارای تخصص در زمینه های مدلسازی و طراحی تولیدات به شکل سه بعدی می باشند، قادر است پاسخگوی نیاز مشتریان در تمام زمینه های مربوط به مقاومت های صنعتی باشد. نرم افزارهای به کار گرفته شده در این شرکت به شرح زیر می باشند.

  • نرم افزار تخصصی محاسبه ی مقاومت
  • نرم افزار های OpenFOAM و FLUENT برای محاسبات حرارتی و سیالاتی
  • نرم افزار های sSolidWork و CATIA برای طراحی مکانیکی
  • نرم افزار AutoCad

علاوه بر این، مجموعه ای از پروژه ای اجرا شده و تائید شده ما را قادر ساخته است تا به ارائه ی ایده ها و راه کار ها مناسب برای تولیدات جدید متناسب با نیاز مشتریان بپردازیم. در نهایت طراحی های انجام گرفته متناسب با استاندارد های معتبر و همچنین تقاضای مشتریان در واحد تست اعتبار دهی می شوند.