هارمونیک‌ها و معایب آنها:

هارمونیک ها باعث اعوجاج در شکل موج ولتاژ و جریان می شوند که نهایتا باعث اعوجاج شکل موج توان می شود. اعوجاج ایجاد شده معمولا می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که دلیل عمده آن استفاده از ادوات نیمه هادی نظیر تریستورها در تجهیزات الکتریکی می باشد. هارمونیک ها در فرکانس پایه‌ ۵۰ یا ۶۰ هرتز به انواع مختلف هارمونیک مرتبه دوم، سوم تا nام تقسیم می شوند. به طور عمده در سیستم های قدرت وجود هارمونیک سوم با توجه به داشتن دامنه‌ی قابل توجه نسبت به سایر هارمونیک ها مشکل ساز ترین نوع هارمونیک می باشد. اعوجاج هارمونیکی ممکن است دارای پیک ولتاژی یا جریانی بزرگتر از مقدار معمول باشد و از طریق شکست عایقی و رخداد قوس الکتریکی می تواند منجر به عملکرد اشتباه در تجهیزاتی نظیر موتورها، ترانسفورماتورها، کلیدها و سوئیچگیرها شود.

فیلترهای هارمونیک و کاربرد آنها

با تعیین علل بالقوه‌ی هارمونیک ها و بررسی امکانات الکتریکی ساختار مقاومتی مناسب می تواند انتخاب شود. فیلتر های هارمونیکی بهترین گزینه برای رفع مشکل اعوجاج هارمونیکی می باشند. فیلتر های هارمونیکی در سیستم های قدرت دارای نقش مهم می باشند و معمولا برای داشتن عملکرد مناسب از ادوات اکتیو نظیر خازن ها و راکتورها در ساختار آنها استفاده می شود. این فیلترها در جاهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله محل هایی که از این فیلترها می توان استفاده کرد به شرح زیر می باشد:

  1. ایستگاه های تبدیل HVDC
  2. تنظیم ولتاژ خطوط انتقال
  3. کیفیت توان و افزایش ظرفیت انتقال
  4. کنترل توان راکتیو
  5. تثبیت ولتاژ (مزارع بادی)
  6. پشتیبانی از ولتاژ دینامیکی (راه آهن)
  7. کوره های قوس، نورد (فلزی)
  8. دستگاه های سنگ شکن (صنایع معدنی)
  9. کمپرسور، پمپ و مته
  10. نیروی محرکه برق و دیزل ژنراتور