فیلترهای هارمونیکی معمولا جهت کاهش اعوجاج در شکل موج های ولتاژ و جریان شبکه و تجهیز مورد استفاده قرار می گیرد. تولید کننده اصلی این اعوجاج ها، سیستم های قدرتی هستند که دارای بار غیر خطی و یا تجهیزات نیمه هادی مانند تریستور، IGBT، ترایاک و غیره می باشند.

معایب ناشی از وجود هارمونیک در سیستم های قدرت

  • افزایش پیک ولتاژ و جریان، بیش از مقادیر نامی
  • افزایش مقدار موثر جریان مصرفی
  • افزایش دمای کاری قطعات مرتبط با تجهیزات
  • شکست عایقی و ایجاد آرک های شدید
  • عملکرد نادرست رله های حفاظتی در تشخیص عبور از صفر (Zero Crossing) و در نتیجه ایجاد آرک شدید در بریکرها
  • کاهش عمر تجهیزاتی نظیر موتور، ترانسفورماتور، مدارشکن و سویچگیر

فیلترهای هارمونیکی بهترین گزینه برای رفع مشکل اعوجاج هارمونیک می باشند که عمدتا به صورت مدارهای اهمی-سلفی، سلفی-خازنی و اهمی-سلفی-خازنی مورد استفاده قرار می گیرند. این فیلترها در کارخانه های تولید فولاد، کارخانه های بزرگ ذوب آلومینیوم، کوره های القایی، جوشکاری قوس الکتریکی، اینورترهای کنترل سرعت، پست های  HVDCمزارع بادی و خورشیدی، خطوط انتقال و توزیع، جهت تنظیم ولتاژ، کیفیت توان، کنترل توان راکتیو مورد استفاده قرار می گیرد.