انتخاب نوع و جنس المنت‌ برای مقاومت‌های صنعتی به پارامترهای مختلف الکتریکی و مکانیکی نظیر جریان نامی، اندازه مقاومت، زمان نامی، حداکثر دمای مجاز المنت، میزان ارتعاشات موجود در سیستم، شرایط محیطی و غیره بستگی دارد.

بسته به مشخصات تجهیز و محل استفاده، از انواع عایق ها مانند میکا و سرامیک در ساختار المنت ها استفاده می‌شود. پارامترهای مهم در انتخاب عایق ها میزان شوک پذیری حرارتی، میزان جذب آب، استقامت عایقی، تحمل پذیری ارتعاشات و تنش های مکانیکی می باشد.

شرکت پارسان المنت هایی با جنس Stainless Steel، Fe-Cr-Al و Ni-Cr را با ساختارهای مختلف به شرح زیر تولید می کند:

Grid Type Element

یکی از انواع متداول المنت‌ ها در ساختار مقاومت‌های صنعتی که در رنج وسیع از جریان کاربرد دارد، Grid Type است که از ورقه های استیل برش خورده تشکیل می‌شود. در شرکت پارسان این ساختار در جنس، سایز و اشکال مختلف با اتصالات پیچی یا جوشی و در سه گروه Punch ،Stamp و Strip قابل تولید است. بیشترین تولید مقاومت‌های صنعتی از نوع Punch می باشد که عمدتا در دستگاه های فاقد لرزش بکار می رود؛ هر چند با تغییر ساختار مکانیکی نیز می توان آن را در برابر لرزش مقاوم نمود.

Wire Wound Element

این ساختار متداولترین نوع المنت سیمی می باشد که از رشته های سیمی مارپیچ تشکیل شده و بر روی سرامیک‌های شیاردار مهار می‌شود. در مقاومت های اهم بالا (HR) و جریان پایین، استفاده از این نوع المنت به دلیل امکان انتخاب مقاطع کوچکتر منجر به طراحی بهینه و در نتیجه کاهش ابعاد خواهد شد. این نوع المنت‌ها می‌تواند بصورت موازی برای جریان‌های بالا نیز مورد استفاده قرار  گیرد.

به طور کلی مزایای اصلی نوع Wire Wound به صورت زیر می باشد:

 • سبک بودن المنت
 • قابلیت تحمل بالای ارتعاشات مکانیکی
 • دفع حرارتی بالا
 • خنک کاری سریع و در نتیجه آمادگی برای بهره برداری مجدد
 • سطح مقطع یکنواخت المنت حامل جریان
 • سهولت اجرای تپ های مقاومتی
 • سهولت در تعمیر به علت امکان تعویض المنت ها

این ساختار با جنس، ابعاد و طرح‌های مختلف، در دو گروه اصلی Simple-Coil و Coiled-Coil در شرکت پارسان قابل تولید است.

Edge Wound Element

این المنت از مارپیچ کردن نوار فلزی بر روی لبه و مهار آن به وسیله سرامیک شیاردار حاصل می‌شود. این ساختار با جنس و ابعاد مختلف، در دو گروه اصلی Round و Oval در شرکت پارسان قابل تولید است.

از مزایای اصلی این ساختار به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 • قابلیت تحمل بالای ارتعاشات مکانیکی به علت مهار تک تک رشته ها
 • قابلیت استفاده در جریان های بالا به دلیل امکان انتخاب سطح مقطع بزرگتر
 • دفع حرارتی مناسب به علت فاصله رشته ها از همدیگر
 • کاهش ابعاد دستگاه در مقایسه با سایر ساختارها برای جریان های بالا و پیوسته
 • سهولت در تعمیر به علت امکان تعویض المنت ها
 • سهولت اجرای تپ های مقاومتی

Ribbon Type Element

المنت‌ Ribbon Type از یک نوار بلند با خم های پی در پی ساخته می شود که با سرامیک‌های شیار دار از لبه و یا سرامیک های بوشی شکل در وسط المنت مهار می شود. مزایای این ساختار عبارتند از:

 • دفع حرارتی مناسب به علت سطح تماس بزرگ و فاصله مناسب رشته ها از همدیگر
 • استفاده از حداقل جوش به علت پیوسته بودن رزیستور و کاهش عیوب اجتناب ناپذیر جوش
 • کاربرد در سیستم های جریان‌ بالا
 • کاربرد در سیستم های دارای ارتعاشات ممتد