یکی از کاربردهای مهم و متداول مقاومتهای صنعتی، کنترل موتورهای مورد استفاده در کمپرسورها، دمنده ها، جرثقیل ها، بالابر ها، لیفتراک ها، نقاله ها و … می باشد. این تجهیز در راه اندازی انواع موتورهای DC و AC با توان بالا مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومت راه انداز و کنترل موتور، جریان هجومی موتور را محدود کرده و مشخصه گشتاور-سرعت آن را تنظیم می نماید.

  • در موتورهای القایی روتور سیم پیچی شده، مقاومت راه انداز با اتصال ستاره به حلقه های لغزان روتور وصل شده و با خروج پله های مقاومتی، یک راه اندازی نرم را برای موتور فراهم می کند. این تجهیز در موتورهای دارای گشتاور راه انداز بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
  • در موتورهای القایی قفس سنجابی، مقاومت های راه انداز در مسیر تغذیه سیم پیچ استاتور قرار گرفته و با کاهش ولتاژ راه اندازی، جریان راه اندازی را کاهش می دهد. در این حالت با خروج پله های مقاومتی، راه اندازی نرمی برای موتور فراهم می گردد.
  • در راه اندازی ستاره- مثلث، موتور با اتصال ستاره راه اندازی شده و سپس به حالت مثلث تبدیل می گردد. در این روش، برای کاهش جرقه و ایجاد تعادل در نیروی الکترومحرکه برگشتی، مقاومت راه انداز به مدار اضافه شده که در نهایت موجب راه اندازی نرم موتور می شود.
  • در موتورهای DC سری، مقاومت های راه انداز در مسیر سیم پیچ میدان و آرمیچر قرار گرفته و باعث کاهش ولتاژ و جریان راه اندازی می گردد. درنتیجه گشتاور هجومی کاهش می یابد و با خروج پله های مقاومتی، موتور بصورت نرم راه اندازی می شود.

Motor Starter Datasheet

pdf

Motor Starter Control Panel Datasheet

pdf