تجهیزات باید با در نظرگرفتن مدارک ذیل نصب و راه اندازی شود:

 • Outline drawing
 • Foundation drawing (در موارد خاص)
 • Installation, Operation and Maintenance (IOM)

شرایط محل نصب

۱. دسترسی

برای دسترسی به تمامی قسمت های جداشدنی دستگاه، حداقل ۱متر فضا نیاز است که این مقدار می تواند با توجه به شرایط موجود در محل نصب بزرگتر باشد.

۲. تهویه و خنک سازی

تجهیزات ممکن است در فرایند کارکرد خود خیلی داغ شوند لذا جریان هوای آزاد در اطراف مقاومت و مخزن ضروری است.

۳. عملکرد ایمن

در طی عملکرد دستگاه به خاطر وجود جریان دائم در مقاومت و یا به خاطر رخداد خطا، دمای سطح مخزن می تواند به بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد افزایش یابد لذا مواد قابل اشتعال نباید در اطراف دستگاه قرار گیرد.

مراحل نصب

 • محل نصب دستگاه قبل از حمل تسطیح و بتون ریزی گردد.
 • جرثقیل مورد استفاده باید توانایی جا به جا کردن دستگاه را داشته باشد.
 • کاورهای جلویی و پشتی دستگاه جدا شود.
 • اتصالات دستگاه به دقت بررسی شود.
 • آسیب دیدگی احتمالی در حین حمل و نقل بررسی گردیده و صحت و از سلامت المنت ها، سرامیک های داخلی و عایق های بکار رفته اطمینان حاصل شود.
 • تمامی اتصالات الکتریکی به دقت بررسی گردد.
 • در صورت وجود CT از اتصال کوتاه بودن ثانویه اطمینان حاصل گردد.
 • کابل ورودی و خروجی متصل شود.
 • کابل ارت مخزن به سیستم زمین متصل گردد.
 • از محکم بودن تمامی پیچ و مهره ها اطمینان حاصل گردد.

فرایند ترمیم رنگ آسیب دیده

پس از مونتاژ و نصب تجهیز مورد نظر، سطح رنگ شده ممکن است دچار آسیب شود.

مراحل ترمیم رنگ به صورت زیر است:

 • سطح یا محل آلوده به چربی یا روغن باید با استفاده از یک تمیز کننده نظیر پارچه کتان پاک شود.
 • با استفاده از یک ترمیم کننده رنگ که دارای RAL یکسان با رنگ اصلی است فرایند ترمیم انجام گیرد.
 • ترمیم رنگ معمولا با رنگ مایع هوا خشک و به وسیله قلم مو انجام می شود.