بانک بارها متشکل از چند واحد اهمی یا اهمی-سلفی، بصورت DC، AC تکفاز و یا AC سه‌فاز هستند. کاربرد های اساسی بانک بارها عبارتند از:

  • تست دیزل ژنراتور، توربین گازی، UPS، باتری‌ صنعتی، اینورترها و سویچگیرها جهت بررسی مشکلات مربوط به طراحی، کارایی، متعادل بودن خروجی و ظرفیت واحدها.
  • تثبیت بار و کاهش نوسانات توان.
  • شبیه ساز بار در صنایع هوا فضا و صنایع دریایی.

در برخی موارد بار متصل به ژنراتور در یک رنج وسیع تغییر می‌کند که این تغییرات معمولا در نتیجه تغییرات فصلی بار یا ناشی از طبیعت متغیر خود بار می باشد. هنگام مواجهه با بار حقیقی کم، افزودن چندین بار مجازی (Dummy load)که باعث شود ژنراتور حداقل در %۲۰ تا %۴۰ ظرفیت نامی (بار پایه) کار کند، سودمند خواهد بود. بنابراین بانک بار مجازی نیازمند یک رله‌ی سنسور بار در تابلو کنترل می باشد.

مشخصات اصلی بانک بارها

مشخصات اصلی بانک بارها عبارتند از: ولتاژ نامی، توان نامی، ضریب توان، مقاومت نامی، اندوکتانس نامی، تعداد پله، تعداد فاز و نوع اتصال‌.

شرکت پارسان، این نوع دستگاه‌ها را با در نظر گرفتن پارامترهای فوق و همچنین افزایش دمای مجاز المنت مطابق استاندارد، نوع خنک کاری (Air Natural، Air Force یا Oil Natural)، حداکثر دمای هوای خروجی فن و ارتعاشات موجود در سیستم، طراحی و اجرا می‌نماید. دستگاه‌های بانک بار می تواند به صورت پله‏ای یا یکجا، اتوماتیک یا دستی، ثابت و یا قابل حرکت (Mobile) طراحی گردد.

دستگاه‌های Load Bank شرکت پارسان، با در نظر گرفتن ۲۰% اضافه بار ژنراتور نسبت به توان نامی طراحی شده و تعداد پله آن مطابق سفارش مشتری منظور می گردد.

توان نامی دستگاه Dummy Load متناسب با بار پایه ژنراتور است، لذا حداقل توان دستگاه Dummy Load طراحی شده در این شرکت، عموما ۳۰% توان نامی ژنراتور در نظر گرفته می‌شود که با درخواست مشتری قابل تغییر است.

Load Bank Datasheet

pdf

Load Bank Control Panel Datasheet

pdf

Tagged on: