تست های روتین (Routine Tests)

تمامی تست های روتین مطابق با استاندارد های IEEE-32، IEC 60071-1 ، IEC 60439-1و ANSI/NETA ATS انجام می پذیرد. تست های روتینی که بر رویمحصولات این شرکت اعمال می شوند، به شرح زیر می باشند:

  1. بازرسی ظاهریو ابعادی (Visual and Dimensional Check)
  2. اندازه‌گیری مقدار مقاومتDC(Resistance Measurement Test)
  3. تست مقاومت عایقیاولیه(Primary Insulation Resistance Test -Megger Test)
  4. تست استقامت عایقی در فرکانس توانی (Power frequency withstand voltage)
  5. تست مقاومت عایقیثانویه(Secondary Insulation Resistance Test -Megger Test)
  6. بررسی صحت مدار و اتصالات الکتریکی (Electrical Connection Check)
  7. تست عملکرد کنترل پنل (Functional Test) – در صورت لزوم
  8. تست عملکرد تجهیزات شامل رله ها (Protection Relay)، ترموستات و هیتر (Heater & Thermostat Anti Condensing)، استوپ اضطراری (Emergency Stop)، کولر خنک کاری (Cooling Unit)، چراغ سیگنالهاو آلارم ها(Signal Lamps& Alarms)، تست عملکرد فن دمنده و سنسور فشارسنج هوا (Blower & DPS operation test) – در صورت لزوم

تست های تایپ (Type Tests)

تست افزایش درجه حرارت

به منظور بررسی محدودیت افزایش درجه حرارت تحت شرایط خاص باید،

دمای المنت مقاومت با استفاده از جریان مداوم بالا برده شود تا دمای مقاومت تثبیت شود.
در دمای تثبیت شده مقادیر نامی جریان و ولتاژ در مدت زمان استاندارد اعمال شود.

تست حفاظت (تست IP)

حفاظت از مخزن در برابر ورود گردو غبار و یا آب به داخل آن در استاندارد IEC 60529 تعریف شده است. همچنین، یک مخزن علاوه بر حفاظت تجهیزات داخلی خود باید به عنوان یک محافظ در برابر خطرات ناشی از تماس مستقیم افراد با تجهیزات داخلی را نیز داشته باشد.

درجه حفاظت که با IP نمایش داده می شود با دو عدد همراه است (به عنوان مثال IP 65). این اعداد بیانگر شدت حفاظت در برابر گرد و غبار و آب می باشند. عدد اول بیانگر درجه حفاظت در برابر گرد و غبار و یا هر جسم خارجی می باشد که البته درجه حفاظت در برابر خطرات ناشی از تماس مستقیم را نیز در بر دارد. عدد دوم نیز بیانگر درجه حفاظت از محصول در برابر آب می باشد.

Test Sheet

pdf

Test Procedure

pdf

تست دستگاه NGR در آزمایشگاه VEIKI مجارستان

تست افزایش درجه حرارت