تست های روتین (Routine Tests)

 • بازرسی ظاهری و ابعادی  (Visual and Dimensional Check)
 • اندازه‌گیری مقدار مقاومت DC  (Resistance Measurement Test)
 • تست مقاومت عایقی اولیه  (Primary Insulation Resistance Test – Megger Test)
 • تست استقامت عایقی (Power frequency withstand voltage)
 • تست مقاومت عایقی ثانویه  (Secondary Insulation Resistance Test -Megger Test)
 • بررسی صحت مدار و اتصالات الکتریکی  (Electrical Connection Check)
 • تست عملکرد کنترل پنل در صورت لزوم (Functional Test)
 • تست عملکرد تجهیزات جانبی در صورت لزوم از قبیل هیتر، ترموستات، فن دمنده، سنسور فشار سنج و غیره تمامی تست های روتین مطابق با استاندارد های زیر انجام می شود:
 • IEEE-32
 • IEC 60071-1
 • IEC 60439-1
 • ANSI/NETA ATS

تست های تایپ (Type Tests)

 • تست حفاظت (تست IP)
 • تست افزایش درجه حرارت

 

Test Sheet

pdf

Test Procedure

pdf