تست های روتین

تمامی تست های روتین مطابق با استاندارد های IEEE-32، IEC 60071-1 و ANSI/NETA ATS انجام می پذیرد. تست های روتینی که بر روی NGR ها اعمال می شوند به شرح زیر می باشند:

  1. بازرسی ظاهری
  2. اندازه‌گیری مقدار مقاومت DC
  3. تست مقاومت عایقی (Megger) اولیه
  4. تست Power frequency withstand voltage
  5. تست مقاومت عایقی (Megger) ثانویه
  6. بررسی صحت مدار و اتصالات الکتریکی

تست های تایپ

تست افزایش درجه حرارت

به منظور بررسی محدودیت افزایش درجه حرارت تحت شرایط خاص باید،

دمای المنت مقاومت با استفاده از جریان مداوم بالا برده شود تا دمای مقاومت تثبیت شود.
در دمای تثبیت شده مقادیر نامی جریان و ولتاژ در مدت زمان استاندارد اعمال شود.

تست حفاظت (تست IP)

حفاظت از مخزن در برابر ورود گردو غبار و یا آب به داخل آن در استاندارد IEC 60529 تعریف شده است. همچنین، یک مخزن علاوه بر حفاظت تجهیزات داخلی خود باید به عنوان یک محافظ در برابر خطرات ناشی از تماس مستقیم افراد با تجهیزات داخلی را نیز داشته باشد.

درجه حفاظت که با IP نمایش داده می شود با دو عدد همراه است (به عنوان مثال IP 65). این اعداد بیانگر شدت حفاظت در برابر گرد و غبار و آب می باشند. عدد اول بیانگر درجه حفاظت در برابر گرد و غبار و یا هر جسم خارجی می باشد که البته درجه حفاظت در برابر خطرات ناشی از تماس مستقیم را نیز در بر دارد. عدد دوم نیز بیانگر درجه حفاظت از محصول در برابر آب می باشد.

تست افزایش درجه حرارت

mp4-file-format-symbol

Test Procedure

pdf

Test Sheet

pdf